Z czego wynika stały wzrost cen nieruchomości w Polsce?

wykres

Rynek nieruchomości w Polsce ostatnimi czasy charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu cen. Dla osób, które w tym roku rozważały zakup własnych czterech kątów to dość niepokojący trend, który dość mocno studzi ich zapał w chęci zdobycia wymarzonego mieszkania, czy wybudowania domu. Dlaczego ceny nieruchomości w Polsce poszły w górę?

Co wpływa na wartość cen nieruchomości?

Porównując analogiczne okresy: obecnych cen nieruchomości, do tych sprzed roku widoczny jest wyraźny wzrost cen mieszkań w Polsce. Nic nie wskazuje na to, aby tendencja wzrostowa uległa zatrzymaniu. Nie pomaga w tym napięta sytuacja za wschodnią naszą granicą i związane z nią zawirowania gospodarcze.

Analizując gospodarkę rynkową można zauważyć, że na ceny nieruchomości mają dwa obszary czynników wewnętrzne dotyczące walorów użytkowych mieszkania, oraz rynkowe wynikające z ogólnych zasad ekonomii. Z całą pewnością zaliczyć tu możemy popyt na dany typ nieruchomości oraz sytuację polityczną kraju. O tym czy rynek nieruchomości będzie stabilny, czy też będzie notował wzrost lub spadek w ujęciu statystycznym zależeć będzie od czynników politycznych, socjalnych, demograficznych i prawnych. Przekładając to “na nasz” podczas szacowania wartości mieszkania bierze się pod uwagę popyt, lokalizację, wiek i stan budynku, jego otoczenie i stan prawny.

Dlaczego rynek nieruchomości odnotował tak duży wzrost cen?

Obecny skok cen nieruchomości  wywołany jest napiętą sytuacją polityczną na świecie i związanymi w związku z tym różnymi konsekwencjami ekonomicznymi. Wzrost cen surowców i materiałów budowlanych, powodują, że rynek mieszkań na rynku wtórnym szaleje. Gros osób, nie chcąc stracić szans na własne mieszkanie przy szalejącej inflacji „rzuca się” na mieszkania gotowe, bojąc się (niepotrzebnie) zmian w ustawie deweloperskiej, które mają wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyczą one bowiem lepszej ochrony interesów kupującego tj. zabezpieczenia środków wpłacanych przez nabywcę.