Co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości komercyjnej?

nieruchomość

Istnieją różne rodzaje nieruchomości. Jednym z nich jest nieruchomość komercyjna. Nie ma ona co prawda swojej definicji w prawie, ale za to powszechnie się ją tak określa. Jak sama nazwa wskazuje, nieruchomość komercyjna to taka, której głównym celem jest przynoszenie przychodu. Nie jest ona więc przeznaczona do mieszkania. Najczęściej mieści się w niej główna siedziba bądź oddział działalności gospodarczej.

Nieruchomość komercyjna może przyjmować różne formy. Jest w stanie być albo odrębnym budynkiem, albo wydzieloną częścią większej całości. W tym pierwszym przypadku może być to na przykład biurowiec wybudowany przez korporację. Natomiast w drugim przypadku lokal w kamienicy, w której mieszczą się również prywatne mieszkania. Jak widać, na użytek komercyjny można więc przeznaczać nie całą posiadłość, a jedynie jej część.

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Ogólna funkcja nieruchomości komercyjnych jest taka, iż mają one przynosić korzyści finansowe, jednak mogą się już one między sobą różnić co do sposobu realizowania tego celu. Tak więc pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi do głowy w związku z nieruchomościami komercyjnymi, są oczywiście lokale użytkowe oraz usługowe. Prowadzi się w nich bowiem działalność, która najbardziej nasuwa się na myśl w związku ze zdobywaniem pieniędzy, czyli sprzedaż detaliczną. Nie jest to jednak jedyna metoda na powiększanie dochodu. Żeby zyskać korzyści komercyjne, trzeba zaangażować się w znacznie więcej działań i przystosować do nich odpowiednie budynki. Jedną z przestrzeni, która również, tak jak sklep czy punkt usługowy, może pełnić funkcje komercyjne, jest magazyn. To właśnie w nim przechowuje się bowiem towar, który później trafia do obrotu. Podobna zasada tyczy się przestrzeni przemysłowych. Gdyby nie one, nie można byłoby w ogóle wytworzyć produktów w celu ich późniejszej sprzedaży z zamiarem osiągnięcia zysku finansowego. Jak widać działalność gospodarcza wymaga więc zaangażowania szerokiego kompleksu nieruchomości komercyjnych.