Na czym polega proces restrukturyzacji nieruchomości?

znak zapytania

Restrukturyzacja nieruchomości (restrukturyzacja portfela nieruchomości) to jeden z procesów, które mają na celu zwiększenie wartości przedsiębiorstwa oraz zyskanie funduszy na nowe inwestycje. Proces ten pozwala na pozbycie się niewykorzystanych lub przynoszących straty nieruchomości, a także wiąże się z innymi działaniami. Wyjaśniamy, na czym polega restrukturyzacja portfela nieruchomości.

Czym jest portfel nieruchomości?

Firmy dysponują określonym majątkiem, w którego skład wchodzą także nieruchomości gruntowe oraz budynki. Nie zawsze są one źródłem dochodów dla przedsiębiorstwa. Zdarza się, że nie mają żadnego znaczenia dla firmy lub przynoszą jej straty. Zamrożone pieniądze w postaci problematycznych nieruchomości można przeznaczyć na inwestycje, gdy zdecydujemy się na przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Portfel nieruchomości to wszystkie nieruchomości, które są częścią majątku firmy. Portfel nieruchomości obejmuje także budynki i grunty, do których przedsiębiorstwo ma ograniczone prawa rzeczowe.

Na czym polega restrukturyzacja nieruchomości?

Restrukturyzacja nieruchomości polega m.in. na sprzedaży nieruchomości, które z różnych powodów nie są potrzebne przedsiębiorstwu. Może ona dotyczyć także innego sposobu ich wykorzystania. Częstą praktyką jest sprzedaż nieruchomości w celu pozyskania gotówki na inwestycję w inny budynek lub grunt. Zgodnie z definicją proces restrukturyzacji dotyczy gwałtownych zmian w zasobach przedsiębiorstwa. W odniesieniu do portfela nieruchomości często ma związek z koniecznością wzrostu konkurencyjności oraz ograniczeniem kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Jakie działania obejmuje restrukturyzacja nieruchomości?

Działanie restrukturyzacyjne prowadzone są po dokonaniu wnikliwej analizy portfela nieruchomości. Mogą one uwzględniać nie tylko sprzedaż posiadanych nieruchomości, ale także ich zakup, sprzedaż poprzedzoną działaniami, które mają na celu podniesienie wartości nieruchomości, oddanie nieruchomości w najem, a także sprzedaż z wynajmem zwrotnym.