5 czynników wpływających na wartość nieruchomości

czynniki wpływające na wartość nieruchomości

Zmienna wartość nieruchomości zależna jest od wpływu szeregu różnych czynników. W przypadku analizowania gospodarki rynkowej mamy do czynienia z czynnikami, które wpływają na cenę nieruchomości jedynie w kontekście ekonomicznym. Są jednak i inne kwestie, które bierzemy pod uwagę podczas zakupu wymarzonego domu i mieszkania, odsuwając na dalszy plan sytuację polityczną lub ekonomiczną kraju. Wyjaśniamy, co wpływa na cenę nieruchomości.

Co wpływa na ceny nieruchomości w gospodarce rynkowej?

Warto pokrótce wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na poziom cen nieruchomości w gospodarce rynkowej. Kluczowe zmienne, które wpływają na ceny nieruchomości w kontekście czysto ekonomicznym to m.in.:

  • czynniki prawne,
  • czynniki demograficzne,
  • czynniki polityczne,
  • czynniki socjalne.

Podczas poszukiwania wymarzonej nieruchomości nie analizujemy powyższych zmiennych, ale kierujemy się nieco innymi kryteriami, które mają równie duży wpływ na cenę nieruchomości.

5 czynników o kluczowym wpływie na cenę nieruchomości

  1. Popyt

Popyt to jeden z najważniejszych czynników, które decydują o cenie nieruchomości. Wzrost zainteresowania zakupem własnego domu lub mieszkania podwyższa ceny i na odwrót – niepewna sytuacja gospodarcza powoduje stopniowe obniżenie ceny nieruchomości z rynku pierwotnego i rynku wtórnego.

  1. Lokalizacja

Najwyższą cenę osiągają nieruchomości zlokalizowane w centrach miast w tzw. dobrych dzielnicach, w spokojnej okolicy z dobrym dostępem do komunikacji oraz ważnych dla konkretnych grup nabywców obiektów użyteczności publicznej np. żłobków, szkół, przedszkoli lub ośrodków zdrowia. Z drugiej strony lokalizacja może też wpłynąć na obniżenie ceny – bliskość torów kolejowych, fabryk, wysypiska śmieci lub problematyczny plan zagospodarowania przestrzennego powodują znaczny spadek wartości domów i mieszkań.

  1. Wiek i stan budynku

Wyższą cenę osiągają mieszkania i domy wybudowane zgodnie z nowymi technologiami budowlanymi, które nie wymagają kosztownych remontów oraz dostosowania układu pomieszczeń do obecnie panujących trendów. Warto zaznaczyć, że równie wysoką cenę, jak nowy, gotowy do wprowadzenia się dom, może osiągnąć stylowe mieszkanie w odrestaurowanej kamienicy, które znajduje się w centrum miasta.

  1. Otoczenie budynku

Nie tylko dostępna infrastruktura wpływa na cenę nieruchomości. Równie ważne jest otoczenie budynku, wielkość działki, na której jest on usytuowany, bliskość terenów zielonych.

  1. Stan prawny

Nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym osiągają wyższą cenę niż nieruchomości obciążone np. służebnością gruntu.